Své dotazy posílejte Josefu Studenému, přímému žáku Květoslava Minaříka a současnému guru školy K.M, poštou na adresu:

Josef Studeny
544 61 Nemojov 12
Czech Republic

+420 (777) 092618