Legal info:

    Naším cílem je publikovat spisy Květoslava Minaříka ve světových jazycích a tím je zpřístupnit nejširšímu okruhu čtenářů. Jsme přesvědčeni, že tato díla mají být přístupná všem, kdo projeví zájem. Materiál (text, grafika ...) publikovaný na těchto stránkách ovšem nesmí být použit ke komerčním účelům a nesmí být dále publikován (celý ani jeho části) bez písemného svolení Josefa Studeného (současného guru naší školy) -  zde nás můžete kontaktovat. U jakékoliv citace z těchto stránek musí být uveden odkaz na zdroj. Odkaz by měl obsahovat jméno autora (Květoslav Minařík), název publikace a adresu těchto stránek. Příklad:

Květoslav Minařík: KEČARA, České vydání, http://www.kagyupa.com/czech/kechara, 1999.

Vytváření kopií materiálů publikovaných na těchto stránkách pro vlastní potřebu a bez vytváření zisku je samozřejmě vítáno.

© Květoslav Minařík 1999
© Josef Studený 1999

  Nechť tyto stránky přinesou užitek všem bytostem!